Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Oostdam 28b te Steenbergen

Op 6 april 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘brandveilig gebruik’ ontvangen voor brandveilig gebruik van het gebouw, gelegen aan de Oostdam 28b, 4651 AW te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18001875.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.