gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Oostgroeneweg 24 te Dinteloord

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Oostgroeneweg 24 te Dinteloord

Op 29 februari 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘kappen’ ontvangen voor het kappen van een zieke kastanjeboom op het perceel gelegen aan de Oostgroeneweg 24, 4671 BL te Dinteloord.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16000879.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.