Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Oostgroeneweg te Dinteloord

Op 7 juli 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het bouwen van 4 woningen op het perceel gelegen aan de Oostgroeneweg (kadastraal bekend F4636) te Dinteloord.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16003336.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.