gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Oosthavendijk ong. te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Oosthavendijk ong. te Steenbergen

Op 23 april 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ en ‘werk of werkzaamheden uitvoeren’ ontvangen voor de aanleg van een openbare ruimte gelegen aan de Oosthavendijk ong., kadastraal bekend onder sectie E nummer 1185 te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20002057.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.