gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Oostvoorstraat 11,  te Dinteloord

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Oostvoorstraat 11,  te Dinteloord

Op 10 maart 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het oprichten van een berging op het perceel gelegen aan de Oostvoorstraat 11, 4671 CA te Dinteloord.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16001127.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.