gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Oostvoorstraat 9 te Dinteloord

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Oostvoorstraat 9 te Dinteloord

Op 15 maart 2021 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘uitrit aanleggen of verbouwen’ ontvangen voor de aanleg van een oprit gelegen aan de Oostvoorstraat 9, 4671 CA te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK21001613.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.