gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Oud Prinslandpolder kadastraal bekend G 1800 te Dinteloord

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Oud Prinslandpolder kadastraal bekend G 1800 te Dinteloord

Op 20 juli 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘werk of werkzaamheden uitvoeren’ ontvangen voor het afschrapen van het perceel gelegen aan de Oud Prinslandpolder kadastraal bekend G 1800 te Dinteloord

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16003452.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.