Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Oude Heijdijk 16 te De Heen

Op 14 december 2018 hebben wij een aanvraag  van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen ontvangen voor het de bouw van een werktuigenberging, gelegen aan de Oude heijdijk 16, 4655 SC te De Heen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18005411.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.