Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Oude Heijdijk 95 te De Heen

Op 21 juli 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het veranderen van een buitengevel van een pand  op het perceel gelegen aan de Oude Heijdijk 95, 4655 SB te De Heen

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16003463.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.