gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Oudevest 4 te Steenbergen(buiten behandeling)

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Oudevest 4 te Steenbergen(buiten behandeling)

Op 6 januari 2021 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor het verlagen van een stoep gelegen aan de Oudevest 4, 4651 WB te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK21000074 en wordt buiten behandeling gelaten.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.