Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Oudlandsdijkje ong. te Steenbergen

Op 4 januari 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘werk of werkzaamheden uitvoeren’, en ‘handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten” ontvangen voor het aanleggen van een pad in het natuurgebied ’t Halsters Laag., gelegen aan het  Oudlandsdijkje ong., kadastraal bekend onder sectie AC nummer 594 te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK1900073.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.