Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Oudlandsedijk 6 te Dinteloord

Op 24 december 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor een nieuw te bouwen loods gelegen aan de Oudlandsedijk 6, 4671 TD te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19005374.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.