gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Oudlandsestraat 104 te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Oudlandsestraat 104 te Steenbergen

Op 10 augustus 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor het aanleggen van een uitrit op het perceel gelegen nabij de Oudlandsestraat 104, 4651 ME te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16003772.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.