Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Oudlandsestraat 119 te Steenbergen

Op 13 juli 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een overkapping, gelegen aan de Oudlandsestraat 119, 4651 MC te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18003599.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.