Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Oudlandsestraat 20 te Steenbergen

Op 6 september 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het vervangen van opbergschuur, gelegen aan de Oudlandsestraat  20, 4651 MD te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18004213.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.