Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Oudlandsestraat 6 te Steenbergen

Op 20 december 2018 hebben wij een aanvraag  van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’, ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel gelegen aan de Oudlandsestraat 6, 4651 MD te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18005465.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.