Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Oudlandsestraat 99 te Steenbergen

]Op 6 november 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’,  ontvangen voor de bouw van een erker aan een woning gelegen aan de Oudlandsestraat 99, 4651 MB Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19004789.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.