gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Oudlandsestraat ong. te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Oudlandsestraat ong. te Steenbergen

Op 2 februari 2021 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het bouwen van een kelder onder een garage gelegen aan de Oudlandsestraat ong., kadastraal bekend onder sectie Q nummer 5901 te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK21000605.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.