Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Panneman 9 te Steenbergen

Op 2 augustus 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het uitbreiden van een woonhuis met garage-berging aan de Panneman 9, 4651 WL te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15000797.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.