Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Pastoor Kerckerstraat 10 te Steenbergen

Op 15 maart 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een dakopbouw bij achterzijde woning gelegen aan de Pastoor Kerckerstraat 10, 4651 XS te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20001290.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.