Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Pastoor Kerckerstraat 41 te Steenbergen

Op 14 september 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een opbouw op een bestaande woning, gelegen aan de Pastoor Kerckerstraat 41, 4651 XR te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18004317. Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.