Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Pastoor Kerckerstraat 60 te Steenbergen

Op 20 september 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een nieuwe voorgevel met kozijnen en nieuwe goot, gelegen aan de Pastoor Kerckerstraat 60, 4651 XT te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18004376.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.