Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Pastoor Kerckerstraat 60 te steenbergen

Op 7 november 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een houten schuur, gelegen aan de Pastoor Kerckerstraat 60, 4651 XT te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18004964.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.