Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Pastoor Kerckerstraat ong. te Steenbergen

]Op 31 oktober 2018 hebben wij een aanvraag  van een omgevingsvergunning activiteit ‘kappen’ ontvangen voor het kappen van bomen voor centrumplan Welberg, gelegen aan de Pastoor Kerckerstraat ong., kadastraal bekend onder sectie Q nummer 4397 te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18004860.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.