Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Paulus Baxstraat 12 te Steenbergen

Op 4 november 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’,  ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel op een woning gelegen aan de Paulus Baxstraat  12, 4651 EG Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19004583.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.