Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Pelsendijk 2 te Nieuw-Vossemeer

Op 21 augustus 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het vervangen van een houten poort oprit door een automatische te openen poort, gelegen aan het Raadhuisplein 7, 4681 SG te Nieuw-Vossemeer. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18004155.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.