gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Piet Snoeijersstraat ong. te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Piet Snoeijersstraat ong. te Steenbergen

Op 26 november 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’  ontvangen voor het creëren van een in- en uitrit naar de percelen 1 t/m 11 gelegen aan de Piet Snoeijersstraat ong., kadastraal bekend onder Q 5836 te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19005060.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.