gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Polderweg ong. te Dinteloord

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Polderweg ong. te Dinteloord

Op 21 december 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit uitrit aanleggen of veranderen ontvangen voor het verlengen van 2 dammen van de Zuidlangeweg naar landbouwpercelen op het perceel gelegen aan de Polderweg ong. te Dinteloord.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15001790.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.