gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Princebosseweg 1 te Kruisland

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Princebosseweg 1 te Kruisland

Op 13 oktober 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een dakopbouw gelegen aan de Princebosseweg 1, 4756 SR te Kruisland. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20004516.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.