gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Prins Clausstraat 4 te Dinteloord

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Prins Clausstraat 4 te Dinteloord

Op 9 oktober 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘kappen’,  ontvangen voor het vervangen van een dakkapel bij een woning gelegen aan de  Kapelaan Kockstraat 46, 4651 XE te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19004495.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.