Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Prins Willemstraat 33 te Dinteloord

Op 15 mei 2018 is er een sloopmelding ontvangen voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit een woonhuis gelegen aan de Prins Willemstraat 33, 4671 EX te Dinteloord. Deze melding is geregistreerd onder nummer ZK18002506.

Bezwaar

Tegen de ingekomen sloopmelding kunt u geen bezwaar maken. Voor meer informatie over deze sloopmelding kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.