gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Prinses Irenestraat 43 te Dinteloord

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Prinses Irenestraat 43 te Dinteloord

Op 10 februari 2021 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel en nokverhoging gelegen aan de Prinses Irenestraat 43, 4671 CV te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK21000731.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.