Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Prinses Margrietstraat 15 te Dinteloord

Op 5 oktober 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor het aanleggen van een oprit op het perceel gelegen aan de Prinses Margrietstraat 15, 4671 GA te Dinteloord.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15000981.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.