Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Prinses Marijkestraat 10 te Dinteloord

Op 25 februari 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het verplaatsen van een verlegde nok gelegen aan de Prinses Marijkestraat 10, 4671 GC te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20000776.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.