Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Raadhuisplein 25 te Dinteloord

Op 3 maart 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘Brandveilig gebruik’ en ‘werk of werkzaamheden uitvoeren’ ontvangen voor het betrekken van kantoorruimte bij winkel gelegen aan het Raadhuisplein 25, 4671 DA te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20002805.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.