gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Raadhuisplein 25a te Dinteloord

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Raadhuisplein 25a te Dinteloord

Op 22 september 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ ontvangen voor het verbouwen van een winkel(Action) gelegen aan het Raadhuisplein 25a, 4671 DA te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20004174.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.