Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Raadhuisplein 7 te Dinteloord

Op 17 april 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het aanpassen van een voorgevel, gelegen aan het Raadhuisplein 7, 4671 DA te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19001921.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.