Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Raadhuisplein 7 te Dinteloord

Op 21 augustus 2018 hebben wij een aanvraag  van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het vervangen van een voorgevel, gelegen aan het Raadhuisplein 7, 4671 DA te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18004055.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.