Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Redoute 1 te Steenbergen

Op 2 juni 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor het aanpassen van de oprit gelegen aan de Redoute 1, 4652 GG te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20002595. Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.