gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Reginahof 1 te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Reginahof 1 te Steenbergen

Op 4 juni 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’ ontvangen voor de uitbreiding van een psychopraktijk, gelegen aan de Reginahof 1, 4651 BT te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19002729.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.