Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Reginahof 7 te Steenbergen

Op 15 juli 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een tuinafscheiding met poort op het perceel gelegen aan de Reginahof 7, 4651 BT te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16003371.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.