gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning reguliere bouwen te de Weel 1-7 (oneven) en 2-10 (even) te Dinteloord

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning reguliere bouwen te de Weel 1-7 (oneven) en 2-10 (even) te Dinteloord

Op 29 augustus 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteit bouwen, voor het legaliseren van woonwagens met bijgebouwen gelegen aan de te de Weel 1-7 (oneven) en 2-10 (even) Dinteloord. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK23003935.

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Als het college op de aanvraag heeft beslist, wordt dit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk