gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen ’ bij Montenaken 10 te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen ’ bij Montenaken 10 te Steenbergen

Op 21 maart 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteit bouwen, voor aanbouw van een erker aan de voorzijde van de woning, gelegen aan Montenaken 10, 4651 JL Steenbergen. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK22001436.

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Als het college op de aanvraag heeft beslist, wordt dit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.