gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen’ aan de Eerste Kruisweg 6 te Dinteloord

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen’ aan de Eerste Kruisweg 6 te Dinteloord

Op 7 april 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteit bouwen, voor aanpassingen aan de gevel van een bestaande loods, gelegen aan de Eerste Kruisweg 6, 4671 TN Dinteloord. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK22001812.

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Als het college op de aanvraag heeft beslist, wordt dit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.