gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen’ aan de Seringenlaan 122 te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen’ aan de Seringenlaan 122 te Steenbergen

Op 18 maart 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteit bouwen, voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning, gelegen aan de Seringenlaan 122, 4651 KW Steenbergen. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK22001387.

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Als het college op de aanvraag heeft beslist, wordt dit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.