gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen’ bij Hogendijk 2 te Nieuw-Vossemeer

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen’ bij Hogendijk 2 te Nieuw-Vossemeer

Op 24 mei 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteit bouwen, voor het intern wijzigen van de woning, gelegen aan Hogendijk 2, 4681 RM Nieuw-Vossemeer. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK22002669.

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Als het college op de aanvraag heeft beslist, wordt dit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.