gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ bij Kade 9 en 11 te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ bij Kade 9 en 11 te Steenbergen

Op 13 mei 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteit bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, voor verbouwen van het pand, gelegen aan Kade 9 en 11 4651 BS Steenbergen. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK22002479.

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Als het college op de aanvraag heeft beslist, wordt dit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.