gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘Bouwen’ en ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ bij Oude Heijdijk 83A te De Heen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘Bouwen’ en ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ bij Oude Heijdijk 83A te De Heen

Op 20 juni 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteit bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening , voor verbouwing naar een woning, gelegen aan Oude Heijdijk 83A 4655 SB De Heen. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK22003103.

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Als het college op de aanvraag heeft beslist, wordt dit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.