gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘Bouwen’ locatie Dorpsweg 44 te De Heen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘Bouwen’ locatie Dorpsweg 44 te De Heen

Op 22 juni 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteit ‘Bouwen’, voor het plaatsen van een kapschuur op het perceel Dorpsweg 44, 4655 AE te De Heen. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK23003067.

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Als het college op de aanvraag heeft beslist, wordt dit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.