gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘kappen’ bij David van Orliënstraat ong. te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘kappen’ bij David van Orliënstraat ong. te Steenbergen

Op 16 maart 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteit ‘kappen’, voor de kap van 19 bomen, gelegen aan de David van Orliënstraat ong., kadastraal bekend onder sectie W nummer 3537 te Steenbergen. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer zk22001329.

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Als het college op de aanvraag heeft beslist, wordt dit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.