gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘uitrit aanleggen of veranderen’  bij Burg. Mr. H. Popstraat 4 te Dinteloord

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘uitrit aanleggen of veranderen’  bij Burg. Mr. H. Popstraat 4 te Dinteloord

Op 27 februari 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de ‘uitrit aanleggen of veranderen’, voor het verlengen van inritbanden, gelegen aan de Burg. Mr. H. Popstraat 4, 4671 ES te Dinteloord. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK22000946.

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Als het college op de aanvraag heeft beslist, wordt dit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.